Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

مقاوم سازی با استفاده از روش های سنتی شامل: اضافه نمودن دیوار برشی و یا بادبند، استفاده از جکت‌های بتنی، استفاده از جکت‌های فولادی و ... می باشد که بنا به شرایط هر پروژه می توان از هریک از این موارد و یا ترکیبی از آنها استفاده برد. نکته حائز اهمیت در این مساله دارا بودن تجربه‌ی کافی در ارائه طرح ها و اجرای آن ها می باشد به نحوی‌که گاها استفاده نا به‌ جا و اجرای ناصحیح آنها موجب به با آمدن خسارات جبران ناپذیر گردیده و حتی می تواند پتانسیل آسیب پذیری سازه را نیز از حالت اولیه آن بیشتر نماید.لذا توصیه بسیار اکید این مجموعه استفاده از تیم های اجرایی و تیم های طراحی قوی و با تجربه جهت اجرای اینگونه طرح ها می باشد. چه بسا از چشم پوشی نمودن از برخی مسائل مهم کلیدی در امر مقاوم سازی می تواند خسارات جانی و مالی شدید به بار آورد این در حالی است که توجه به این مسائل مهم کلیدی بر اساس تجربیات این مجموعه دارای هزینه های بسیار ناچیزی نسبت به کل-بوده و تنها توجه و دقت نظر کوتاهی لازم است تا از بروز حادثه ای بزرگ پیشگیری نماید.

 جهت مشاهده  توضیحات بیشتر در قالب تصاویر به بخش "پروژه های اجرا شده"در سایت مراجعه شود.