Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

ارائه طرح­های بهسازی و مقاوم سازی انواع سازه­ ها بسته به انتظار کارفرمایان محترم، برای انواع سازه ها شامل ساختمان های مسکونی، تجاری، اداری، پل، سوله و... به صورت کلی یا جزئی و صرف نظر از متراژ و ابعاد پروژه می باشد.

لازم به توضیح است که مورد فوق با استفاده از به روزترین آئین ­نامه­ ها و دستورالعمل­ های مطرح دنیا و توسط اساتید و افراد صاحب صلاحیت و سیستم­های طراحی قوی در این زمینه انجام می­گیرد. و از آن جایی که این مجموعه خود را ملزم به رعایت کامل حقوق مشتریان و کارفرمایان می­داند از طرح­ های پیشنهادی خود در برابر هر مرجع صلاحیت دار  به پیشنهاد کارفرما دفاع نموده و تسویه حساب نهایی را مشروط به قبول دفاعیات می­داند.