Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

 

هزینه های مقاوم سازی چقدر است؟

به طور کلی بسته به نوع مقاوم سازی (سنتی یا نوین) هزینه های مربوط به عملیات مقاوم سازی می تواند متغیر باشد. به عنوان مثال استفاده از میراگرها و نیز جداسازهای لرزه ای جهت مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای می تواند به دلیل قیمت این نوع تجهیزات پرهزینه باشد. در حالیکه بکارگیری روش‌هایی مانند استفاده از FRP می تواند هزینه های مربوط به عملیات مقاوم سازی را کاهش دهد.به طور کلی بسته به نوع پروژه و ضعف سازه مورد نظر ابتدا بایستی گزینه های مختلف مقاوم سازی بررسی و در نهایت بهینه ترین طرح انتخاب گردد. چه بسا موارد بسیاری که در آن استفاده از یک جداساز لرزه ای گرانقیمت- از سایر روش ها بهینه تر بوده و شرایط بهینه تری را ایجاد نماید.

از میان روش های مختلف مقاوم‌سازی سرعت اجرای کدام روش بیشتر است؟

به طور کلی استفاده از FRP جهت مقاوم سازی نسبت به سایر روش ها دارای سرعت اجرای بیشتری می باشد و در عین حال کمترین تخریب و تغییرات را در سازه موجود به همراه خواهد داشت.

تخریب و نوسازی بهتر است یا مقاوم سازی؟

در مواردی که ضعف ها به صورت موضعی باشد (نظیر ضعف تیر یا ستون یا دال یا .... ) معمولا اجرای عملیات مقاوم سازی از تخریب و نوسازی مناسب تر می باشد. زیرا اولا ممکن است به کمترین تخریب نیاز داشته باشد و ثانیا مشکلات ثانویه ناشی از تخریب (نظیر خسارت به المان های مجاور در اثر تخریب) را نداشته باشد. بعضا ممکن استفاده از چند لایه FRP ضعف مورد نظر را جبران نماید. اما در حالت کلی باید سازه مورد نظر مورد بررسی قرار گرفته و طرح های مقاوم سازی استخراج و برآورد ریالی آن انجام گردد و سپس با هزینه های تخریب و نوسازی مقایسه شود. حال آنکه بنا بر تجربه این مجموعه معمولا هزینه های مربوط به مقاوم سازی در اغلب موارد از هزینه های مربوط به تخریب و نوسازی کمتر بوده است و به عنوان گزینه برتر جهت رفع ایرادات مورد استفاده قرار می گیرد.

آیا اجرای عملیات مقاوم سازی با FRP نیاز به نیروی ماهر و آموزش دیده دارد؟

وجود نیروی کارگر و تکنسین آموزش دیده و ماهر اولین شرط اجرای صحیح طرح های مقاوم سازی و بهسازی می باشد و چنانچه بی توجهی و بی دقتی در حین اجرا حادث شود نمی توان انتظار عملکرد مناسب و صحیح را از طرح مورد نظر داشت. به عنوان مثال چنانچه در تنظیف و پاک سازی اصولی محل کاشت آرماتور دقت کافی نشود ممکن است چسب عملکرد برشی مورد نظر را از دست داده و به هیچ وجه تاب نیروهای قابل انتظار را نخواهد داشت. این حساسیت در مورد اجرای FRP اهمیت بیشتری دارد