Style Switcher

Layout options
  • Boxed Layout
  • Full Width Layout
Primary Color

 

این مجموعه در راستای ارائه خدمات به روز و حرکت همگام با دستاوردهای جدید علمی و استفاده از آن در جهت ارتقای کیفیت بهتر خدمات، با امضای تفاهم نامه همکاری با مهندسین مشاور محترم شالوده سازان شبکه و شرکت  Retrofit & Design Canada به عنوان مشاور علمی و فنی همواره در تلاش است تا در راستای اجرای هرچه دقیق تر و و علمی تر تعهدات خوددر خدمت کارفرمایان محترم باشد.